Cum arată astăzi şcoala, aşa va arăta mîine ţara!

Sunt cuvintele marelui reformator al sistemului de învăţământ românesc modern Spiru Haret, cuvinte mai actuale ca niciodată.
Colectivul de conducere al Liceului Tehnologic Auto din Craiova laolaltă cu întreg corpul profesoral şi tehnic lucrează permanent ca cele spuse de fostul ministru al cultelor să se materializeze zilnic prin creşterea competitivităţii şcolare a elevilor, creşterea gradului de promovabilitate şi inserţie profesională precum şi pentru creşterea calităţii actului didactic în sine.

News & Events

LUCRURI CU CARE NE MÂNDRIM

/
Pregătire superioară

Absolvenţii pregătiţi de noi duc mai departe zestrea de cunoştinţe teoretice şi competenţele profesionale acumulate în şcoală.

/
Calitate şi profesionalism

Dispunem de un colectiv de cadre didactice de specialitate cu o solidă formaţie psihopedagogică şi profesională probată de-a lungul anilor la catedră.

/
Competiţie

Veşnic determinaţi în a accepta provocările; participăm la toate concursurile şcolare specifice din calendarul activităţilor de acest gen.

/
Succes şi determinare

Rezultatele şi succesul, factori de determinare şi autodepăşire, imbold spre mai bine.

/
Parteneriate

Specializarea absolvenţilor prin efectuarea pregătirii practice în sistem DUAL la partenerii economici locali. Ucenicia la locul de muncă constituie baza unei pregătiri tehnice de calitate şi garanţia unei cariere viitoare.

/
Excelenţă în educaţie

Încununarea eforturilor conjugate ale elevilor, cadrelor didactice, specialiştilor şi partenerilor economici prin recunoaşterea cumulului de calităţi, competenţe şi realizări prin decernarea titlului de ŞCOALĂ EUROPEANĂ.

Cu noi visul tău devine realitate!


Este deviza şi crezul nostru al celor care am demonstrat şi dovedit eficienţa actului didactic, dăruirea şi vocaţia de dascăli. Stau mărturie sutele de absolvenţi care acum îşi cîştigă existenţa având siguranţa locului de muncă şi profesând în meseria aleasă.